กลุ่มบริษัทในเครือ

  1. C.Thai Chemical Sodium Silicate

  2. C.Chem Connex

  3. C.Thai Sana

  4. Sanami (Thailand)

  5. CSN Trading Real Estate

  6. Kornkiat Logistic

  7. Trinity Sanami Co.,Ltd

 

 

สินค้าที่จำหน่ายและผลิตโดย บริษัทในเครือ C.THAI GROUP ทั้งหมดโดยที่ บริษัท ทรีนิตี้ ซานามิ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย

CTHAIDEXTRIN CSN TRADING KORNKIAT LOGISTICS  SANAMI CTHAI SANA CTGLASS