กาวแก้ว

Sodium Silicate เป็นวัตถุดิบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมที่สำคัญของ

ผู้บริโภคดังต่อไปนี้

  • ผงซักฟอก , สบู่                                       
  • โรงหล่อโลหะ                                           
  • กัดเยื่อกระดาษ
  • งานฟอกย้อม
  • เซรามิค
  • งานปูน
  • ก่อสร้าง
  • ลวดเชื่อม
  • ติดกล่องกระดาษลูกฟูก